Slide 1

Sala wykładowa

salas
Slide 3

Sala do zajęć praktycznych

slidesa
Slide 3

Sala wykładowa

Slide 3

Budynek OBCB Kosta

Aktualności

 

UWAGA! NOWOŚĆ! KURSY PIERWSZEJ POMOCY DLA PRACOWNIKÓW FIRM I INSTYTUCJI!

 

Proponujemy autorskie szkolenia z pierwszej pomocy, których celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie kursanta do szybkiego i sprawnego udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Programy kursów dostosowujemy indywidualnie do oczekiwań Klientów. Uwzględniamy specyfikę i rodzaj zagrożeń, z którymi mogą się Oni spotkać.

Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Wydawane są one na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pierwsza pomoc

 

W imieniu firm współpracujących  z OBCB zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących Projektach Unijnych

 

UWAGA!!! POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE !

http://inwestujwrozwoj.pl

 

1.        OPOLSKA AKADEMIA BUDOWLANA

W ramach projektu „ Opolskiej Akademii Budowlanej” zapraszamy na bezpłatne szkolenia

 • Oferujemy bezpłatne weekendowe szkolenia dla osób uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze woj. opolskiego
 • Nabycie państwowych świadectw kwalifikacyjnych SEP

 

W ramach projektu realizowane będą dwa rodzaje kursów (do wyboru) umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.

 

Szkolenia A - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH + SEP/III GR.E+D

 

Szkolenia B - ELEKTRYK BUDOWLANY ZE SPECJALNOŚCIĄ MONTERA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH + SEP/I GR.E+D

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminów uczestnicy projektu nabędą państwowe kwalifikacje zawodowe elektryków budowlanych potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi E i D (dla grupy 1, grupy 2 lub grupy 3)

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

 • Nabycie kwalifikacji w zawodzie elektryka potwierdzone świadectwami kwalifikacyjnymi E i D.
 • Zdobycie specjalizacji niezbędnych do wykonywania prac związanych z montażem sieci światłowodowych lub systemów  fotowoltaicznych.

 

Zapisy pod numerem telefonu: 533 309 913

 

 

2.        WYKWALIFIKOWANE KADRY GWARANCJĄ  ROZWOJU GOSPODARCZEGO OPOLSZCZYZNY

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry – gwarancją rozwoju gospodarczego Opolszczyzny” zapraszamy na

 • bezpłatne weekendowe szkolenia dla osób uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze woj. opolskiego
 • Nabycie państwowych świadectw kwalifikacyjnych SEP i UDT

 

W ramach projektu realizowane będą dwa rodzaje kursów (do wyboru) umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.

 

Szkolenia A – TECHNIK AUTOMATYK – PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC + SEP/GR.I/E+D

 

Szkolenia B – OPERATOR WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK ZE SPECJALNOŚCIĄ SYGNALISTA – HAKOWY

 

Korzyści z udziału w projekcie

 • Nabycie kwalifikacji w zakresie szkolenia „Technik automatyk programowanie sterowników PLC” potwierdzonych Świadectwem kwalifikacyjnym E1 i D1 oraz certyfikatem.
 • Nabycie kwalifikacji w zakresie szkolenia „ Operator wciągników i wciągarek ze specjalnością sygnalista -  hakowy” potwierdzonych zaświadczeniem Kwalifikacyjnym UDT.

 

Zapisy pod numerem telefonu: 533 309 913

 

 

3.        OPOLSKA KUŹNIA WYKWALIFIKOWANYCH KADR BUDOWLANYCH”

 

 - Oferujemy bezpłatne weekendowe szkolenia dla osób uczących się, pracujących lub mieszkających na obszarze woj. opolskiego

- Do udziału w projekcie zapraszamy  zwłaszcza osoby zamieszkujące tereny wiejskie, osoby bezrobotne

- Nabycie państwowych świadectw kwalifikacyjnych UDT

 

W ramach projektu realizowane będą trzy rodzaje kursów (do wyboru) umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.

 

 

Szkolenia A – Obsługa żurawia przenośnego HDS

 

Szkolenie B – Obsługa żurawia budowlanego / wieżowego

 

Szkolenie C – Montaż instalacji telewizji dozorowej HD

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy

- bezterminowe uprawnienia

 

Zapisy pod numerem telefonu: 533 309 913

 

 

4.         KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI – kursy na Operatorów obrabiarek CNC ze specjalizacją w ramach zaawansowanych technik CAD

 

- Oferujemy bezpłatne weekendowe szkolenia dla osób, pracujących lub mieszkających na obszarze woj. opolskiego

- Do udziału w projekcie zapraszamy  zwłaszcza osoby zamieszkujące tereny wiejskie, osoby bezrobotne, bierne zawodowo, mile widziane kobiety

- Zapraszamy osoby po 50 roku życia

 

W ramach projektu realizowane będą trzy rodzaje kursów (do wyboru) umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.

 

MODUŁ  I: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

 

MODUŁ II: Projektowanie procesów wytwarzania w ramach CNC w systemach CAD

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy

 

Zapisy pod numerem telefonu: 533 309 913

 

5.       SPAWACZ TIGI-141. POTWIERDZAJ KWALIFIKACJE, CERTYFIKUJ KOMPETENCJE.

 

Bezpłatne szkolenie zawodowe – Spawacz metodą TIG, zakończone egzaminem i  uzyskaniem certyfikatu z uprawnieniami spawalniczymi dla mieszkańców  województwa Opolskiego

 

Zapisy pod numerem telefonu: 77 545  75 43

 

 

 

6.      METOROLOGI DŁUGOŚCI I KĄTA

 

 

Termin i miejsce szkolenia

27.02-28.02.2017 r., Opole
10.04-11.04.2017 r., Zabrze
26.06-27.06.2017 r., Kielce

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie praktyczne skierowane do osób planujących i wykonujących pomiary geometrii wyrobów uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi do pomiarów długości, kąta i struktury powierzchni w warunkach procesu produkcyjnego i zakładowego laboratorium.

Szkolenie składa się z dwóch części.

W trakcie pierwszej, uczestnicy zdobywają podstawowe kwalifikacje metrologii ogólnej i analizy błędów pomiaru, prawidłowego prowadzenia pomiarów i zapisywania wyników pomiarów, interpretacji wyników wraz z niepewnością pomiaru i orzekaniu o zgodności/niezgodności ze specyfikacją/rysunkiem.

W drugiej części, praktycznej, uczestnicy zapoznają się z budowa i zastosowaniem podstawowych przyrządów do pomiarów geometrii oraz ich doborem do określonego zastosowania. Prowadzona też będzie prezentacja w warunkach laboratoryjnych metod pomiaru długości, kąta i chropowatości. Uczestnicy samodzielnie, ale pod nadzorem doświadczonych metrologów, będą nabywać umiejętności prawidłowego prowadzenia pomiaru geometrii standardowymi metodami pomiarowymi. Zostaną również omówione

i zademonstrowane metody wzorcowania wybranych przyrządów pomiarowych.

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Osiąnięie i podniesienie kwalifikacji do zaplanowania pomiarów geometrii wyrobów
 • Zrozumienie przyczyn wpłwająych na błęy pomiaru oraz oszacowanie niepewnośi pomiaru
 • Nabycie umiejęnośi prowadzenia podstawowych pomiarów geometrii

 

 

Grupa docelowa

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 

 • Wykonująych pomiary cech geometrycznych w warunkach produkcyjnych lub laboratoryjnych
 • Odpowiedzialnych za wzorcowanie przyrząów pomiarowych do pomiarów geometrii
 • Odpowiedzialnych za jakośćwyrobu, których zadaniem jest planowanie pomiarów i dbałśćo rzetelnośći miarodajnośćwyników pomiarów uzyskiwanych w działch kontroli, kontroli dostaw, w laboratoriach wewnęrznych zakłdowych, jak równieżlaboratoriach zewnęrznych dostawców lub innych

 

Czas trwania szkolenia

 

2 dni = 16h (1h = 45 min)

www.akademia.tuv.pl

 

Program szkolenia

 

 • Wprowadzenie do jęyka metrologii: np. dokłdność precyzja, błą pomiaru, niepewnośćpomiaru
 • Czynniki kształująe dokłdnośćpomiaru
 • Opracowanie i zapisywanie wyników pomiarów, obliczanie błęów oraz szacowanie niepewnośi pomiarów
 • Zrozumienie wymagańspecyfikacji oraz porównanie wyników pomiarów ze specyfikacją i orzekanie o zgodnośi/niezgodnośi
 • Metody pomiarów wewnęrznych i zewnęrznych przy użciu uniwersalnych przyrząów pomiarowych
 • Metody pomiarów odchyłk geometrycznych
 • Budowa, działnie i błęy włsne podstawowych przyrząów oraz możiwe błęy metody pomiaru przyrząami pomiarowymi
 • Prezentacja prowadzenia pomiarów geometrii wedłg standardowych metodyk
 • Ćiczenia realizacji pomiarów cech wyrobu wedłg standardowych metodyk
 • Prezentacja metod wzorcowania przyrząów pomiarowych do pomiarów geometrii
 • Ćiczenia wzorcowania podstawowych przyrząów pomiarowych do pomiarów geometrii

 

 

Cena szkolenia

 

1250 złnetto*/osoba

*Do cen szkoleńnależ doliczyć23% podatku VAT.

 

Cena obejmuje:

 • udziałw szkoleniu
 • materiał szkoleniowe
 • zaśiadczenie o odbyciu szkolenia
 • przerwękawową, lunch

 

 

Zgłszenia

 

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszęo uzupełienie

karty zgłszenia oraz przesłnie jej pod numer faksu 32 376 29 65, 66

lub skanu na adres e-mail aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com.
Oryginałkarty proszęodesłćpocztąna adres TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolnośi 327, 41-800 Zabrze.

 

Płtnośi należ dokonaćprzelewem przed szkoleniem na numer konta:

Deutsche Bank Polska S.A. 38 1910 1048 2518 0165 8026 0001

.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w naszej polityce prywatności. Możesz wyłączyć używanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcesz oglądać więcej tego komunikatu i zgadzasz się na używanie plików cookies kliknij zamknij - dziękujemy.

program regionalny województwo opolskie unia europejska
Projekt pt. "Stworzenie Opolskiego Budowlanego Centrum Biznesu z siedzibą w Opolu" nr umowy RPOP.01.01.01-16-004/12-00 Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.